Nikola Kováčová je študentkou kultúrnych stretov a anglických štúdii na Roskilde University v Dánsku. Vo svojom štúdiu sa sústredí najmä na otázky súvisiace so vzdelávaním a školstvom, enviromentalizmom, feminizmom, právami menšín, integráciou a nacionalizmom.
n.kovacova@hotmail.sk