Študent na Sciences Po Paris vo Francúzsku, Inštitút politických vied, na kampuse v Dijone. Momentálne na cestách hľadania poznania a pravdy.
juraj.pala@gmail.com