Juraj Ország je študentom počítačových vied na Štokholmskej Univerzite vo Švédsku. V odvetví informačných technológií sa venuje viacerým kreatívnym oblastiam vrátane vývoja mobilných aplikácií a webstránok, no tiež grafickému dizajnu. Je aj nadšeným blogerom, cestovateľom a aktívnym športovcom so záujmom o módu, ekonómiu a mnoho ďalších odvetví.
orszag.juraj@gmail.com | Portfólio | LinkedIn