Odberajte novinky z Jorsino

Ilustrácie: Freepik.com

© Copyright 2015 - 2017 Jorsino.com.

Editoriál: Téma mesiaca - Európa 2017

V roku 1908 začal v Budapešti vychádzať literárny časopis s názvom Nyugat, čo v slovenskom preklade znamená „Západ“. Počas prvých tridsiatich rokov svojej existencie sa na jeho stránkach stretli všetci dôležití maďarskí literáti svojej doby. Medzi nimi aj novozámocký rodák, Lajos Kassák.

Foto: Juraj Paľa

Lajos Kassák, kľúčový predstaviteľ maďarskej avantgardy, ktorý sa okrem písania venoval aj maliarstvu a teórii umenia, na stránkach časopisu uverejňoval na pokračovanie v priebehu rokov 1927 až 1935 svoju autobiografiu pod názvom Život jedného človeka. Zachytáva okrem iného jeho zážitky z cesty do Paríža, kam vyrazil v roku 1909. Keďže bol vtedy celkom bez peňazí, zvolil si preto ten najdostupnejší spôsob dopravy. Vybral sa tam pešo.

 

Osudy mnohých umelcov narodených na prelome uplynuvších storočí vypovedajú o sile akou metropola Francúzska priťahuje romantické duše. Film aj literatúra ju dodnes zobrazujú ako hlavné mesto snov. Azda žiadne svedectvo o túžbe po jeho dosiahnutí však nie je tak žiarivé, ako to, ktoré svojim pochodom podal Kassák. V roku 1910 bol vyhostený späť do Maďarska.

 

Od jeho cesty uplynulo takmer stodesať rokov a zdá sa, že ľudia tohto sveta ešte stále veria, že ich šťastie na nich čaká v diaľke. Opúšťajú svoje domovy a vyrážajú na cesty, ktorých cieľ je mimo dosahu ich zraku. Svoje pohľady však pritom stále upierajú na Západ.

 

Portál Jorsino vždy ašpiroval na to stať sa priestorom, v ktorom by mladí ľudia konfrontovaní so životnými skúsenosťami nadobudnutými doma a v zahraničí zdieľali a obhajovali svoje názory, postoje a zážitky. V priebehu mesiacov na jeho stránkach publikovali piati slovenskí študenti žijúci v zahraničí. S novým rokom, vykláňajúc sa z okien našich nových aj starších domovov, sme plní ambícií a veríme, že našim priaznivcom dokážeme prinášať čoraz viac článkov od čoraz väčšieho množstva autorov. Tak od tých, ktorí už svoj Paríž našli, ako aj od tých, ktorí tam ešte stále len kráčajú.

 

V politike, a nenahovárajme si, že politiku tvoria politici, pretože jej výsledky sú produktom nás všetkých, ktorí svojimi názormi a voľbami meníme priestor, aký spolu zdieľame, sa v súčasnosti vedú debaty o tom, čo je to Európa, európske hodnoty a európska kultúra. Mnohokrát pritom dospievame k falošným ilúziám ak zabudneme, že tieto pojmy nie sú odrazovým mostíkom, ale produktom našich úvah. Privlastniť si abstraktný pojem a prisúdiť mu podľa ľubovôle konkrétny význam je cesta k demagógii. Skutočné poznanie totiž nehľadá odpovede, ale otázky.

 

Nieto pochýb, že v porovnaní so zvyškom sveta pripomína život v Európe raj. A otázka, ktorú by sme si dnes mali klásť znie v súlade s predchádzajúcim výrokom nasledovne. Je Európa Záhradou v Edene, z ktorej sme boli, alebo čoskoro budeme, vyhnaní, alebo Kráľovstvom nebeským, na ktoré musíme dennodenne znova a znova ašpirovať?