Odberajte novinky z Jorsino

Ilustrácie: Freepik.com

© Copyright 2015 - 2017 Jorsino.com.

Štúdium z budúcnosti

Osobne sa rád zabávam na fakte, že švédska spoločnosť je takpovediac posadnutá inováciami. V tejto severskej krajine inovujeme všetko. Najobľúbenejšou položkou sú obaly na potraviny, ale modernizácii sa nevyhnú ani spôsoby upratovania verejných priestorov, leukoplasty, doprava balíkov či celé odvetvia ako napríklad štúdium. To, že ráno vstávame s myšlienkou na inovácie a večer sa zasa ukladáme na spánok pri rozjímaní nad tým, ako sme počas dňa prispeli k tvorbe budúcnosti je možno samotnou príčinou našej tvorby a možno dôsledkom premysleného procesu, ktorým sú ľudia motivovaní inovovať.

Foto: Juraj Ország

Napríklad počas môjho predchádzajúceho štúdia sme mali iba jediný predmet, ktorý by sa dal označiť ako „od veci“ a nazýval sa Inovácie a podnikanie. Počas neho sme sa dozvedeli, že inovácie nepadajú z neba, ale sú výsledkom ako-tak definovaného procesu vytvoreného pre zvýšenie pravdepodobnosti, že výsledok inovatívnej práce bude skutočne užitočný. Aj keď tento predmet obsahoval aj prvky ako prezentáciu o prezentáciách a mohlo by sa zdať, že sa o celej záležitosti vyjadrujem tak trochu posmešne, je nespochybniteľné, že toto nastavenie spoločnosti má za následok vysokú úroveň krajiny aj v porovnaní s inými vyspelými štátmi. Zaujímavé je napríklad aj to, že vo Švédsku sa inovujú aj produkty a služby, ktoré sú už v aktuálnom stave ich najdokonalejšími verziami aké svet videl. Vďaka tomu, že si ľudia uvedomujú to, že zostať na vrchole je ťažšie ako sa tam dopracovať sa stále posúvame ďalej.

 

Keďže tento mesiac sa venujeme najmä štúdiu, zameriam sa na pokrok v tomto smere, s ktorým nadobúdam čoraz viac skúseností. Na univerzite máme širokú ponuku predmetov, ktoré sa vyučujú online, čo so sebou prináša veľa zaujímavých zmien oproti tradičným predmetom. Okrem toho, že vďaka tomuto spôsobu sa človeku môže stať, že spolupracuje na projekte s niekým, kto sa nachádza tisíce kilometrov od univerzity, môže tiež študovať úplne kedykoľvek. Snáď najzaujímavejšou vecou, s ktorou som sa v tomto smere doteraz stretol je však záverečný test.

 

Na jednom z nedávnych predmetov, ktorý som si sám zvolil a zhodou okolností bol kompletne online, záverečná skúška vyzerala veľmi podobne ako tie, ktoré píšeme priamo v škole. Je tu ale niekoľko zásadných rozdielov. Prvou jasnou výhodou je to, že takýto test sa nepíše ako v stredoveku, teda rukou na papier. Ja osobne sa tak nemusím sústrediť viac na to, aby sa to čo píšem dalo prečítať ako na samotný obsah. Tiež to pomáha vyriešiť problém s tým, že sa nemôžem obťažovať, aby som ručne písal celé hodiny v kuse. Teda iba s prestávkami na to, že sa bavím na skutočnosti ako sa mi nechce písať, alebo na zamyslenie sa nad tým, akú úžasnú odpoveď som vymyslel. V tomto konkrétnom prípade sme mali na vypracovanie testu 48 hodín, počas ktorých sme mohli použiť prakticky akékoľvek prostriedky na vyhľadanie a vydedukovanie správnych odpovedí.

 

Nieže by som si klasické testy vyslovene neužíval, ale výhody tejto online skúšky ma rozhodne zaujali. Mať možnosť ráno si prečítať otázky, zhodnotiť, že doplniť odpovede nebude žiadny problém a potom urobiť pár z nich sa mi páčila. Po niekoľkých otázkach vypracovaných pri pozorne vybranom playliste zo Spotify (švédska inovácia) som si uvaril obed a po ďalšej som si išiel zacvičiť. Neskôr som zhodnotil, že na dnes už stačilo a zvyšok urobím zajtra. Na ďalší deň som doplnil grafy, tabuľky a pár dobre premyslených viet a mohol nahrať svoj dokonale naformátovaný test pre hodnotenie profesorom. Je to síce zvláštna činnosť, z ktorej niekto môže mať radosť, ale práca na tomto teste sa mi páčila natoľko, že by som takých prijal viac, len tak pre spestrenie života.

 

O tom, že úhľadné PDF-ko, ktoré som v tomto prípade odovzdal sa nedá porovnať s ručne písanými testmi, ktoré mám sám problém prečítať snáď netreba hovoriť. Podobnou skutočnosťou je aj to, že v prípade ak človek zabudne niečo napísať na papier, alebo príde na lepší spôsob ako svoje myšlienky podať už niet inej cesty späť ako všetko napísať znova, škrtať to, čo tam už je, alebo dopĺňať miniatúrne písmená medzi už aj tak nečitateľné riadky. Samozrejme, ak by to ešte nebolo jasné, nemôžem sa obťažovať nič z toho robiť.

 

Ako možno očakávať, aj tvorba inovácií je vec ťažká, priam až neľahká. Podobné predmety vyučované online majú ešte vo svojej aktuálnej podobe viaceré nedostatky. Medzi tie podstatnejšie patrí nedostatok, respektíve nedostatočná kvalita dostupných študijných materiálov a sťažená komunikácia s profesormi. V niektorých prípadoch aj kombinácia týchto dvoch elementov. Ako som už prezradil v inom príspevku, v tejto krajine rozhodne nevládne strach vyjadriť svoj názor a to aj dosť otvorene. Počas už spomínaného kurzu sa našlo niekoľko nespokojných študentov vyžadujúcich pomoc s úlohami a vysvetlenie nakopených nedostatkov. Napriek tomu, že v jednom z týchto príspevkov do dostupného fóra jeho autor vyjadril svoju nespokojnosť aj za pomoci pestrej slovnej zásoby zahŕňajúcej pár vulgarizmov, odpoveď od profesora na seba nenechala dlho čakať. Tá však bola podľa očakávaní celkom pokojná a snažila sa adresovať najmä príčiny vzniknutých problémov.

 

Tento príbeh o modernom prístupe k školstvu, ochote experimentovať a implementovať nové nápady neukazuje iba vyspelosť vyučovacieho procesu. Je tiež dôkazom toho, že kľúčom k pokroku v každej oblasti je ten správny, otvorený a dynamický prístup.

 

Akákoľvek snaha o vylepšenie existujúceho systému sa nezaobíde bez problémov a nedokonalostí. Niektoré z nich možno aj niekoho prinútia nadávať na materiály poskytnuté profesorom vo verejnom fóre, no práve takéto reakcie môžu celú vec posunúť o veľký krok ďalej. To však iba ak sa nájde niekto, kto sa na nich dokáže pozrieť správnym pohľadom.