Škandinávska rodina

Škandinávske krajiny majú na prvý pohľad veľa spoločného. Keď ich človek spozná trochu bližšie a dozvie sa o nich viac, nič sa na tomto pohľade nezmení. Zo skúseností mám síce pocit, že Fínsko sa v týchto súvislostiach spomína o dosť menej ako zostávajúce krajiny a aj fínsky jazyk napovedá, že prešlo trochu iným historickým vývojom no napriek tomu sú v Škandinávii dôsledky spoločnej minulosti zrejmé vo všetkým krajinách.

 

Krátky náhľad do viac či menej vzdialenej minulosti odhaľuje veľmi komplikované vzťahy medzi jednotlivými článkami polostrova aj blízkym Dánskom. V skratke by sa dalo povedať, že každý s každým a niekedy aj viacero z nich súčasne kedysi tvorili spoločný štát. Neskôr sa rozdelili, potom spojili, rozdelili a zase spojili s niekým iným len preto, aby sa neskôr mohli znova rozdeliť. Zistiť koľko týchto spolkov celkovo bolo a koľkokrát sa rozdelili a znova spojili je príliš komplikované na to, aby som sa to v tejto chvíli snažil zistiť. Pri hlbšom pátraní by som aj tak najskôr skončil pri tom, ako sa Vikingovia nevedeli dohodnúť či sú soby za plotom spoločné, alebo si ich majú podeliť.

 

Už som načrtol podobnosť jazykov využívaných v jednotlivých štátoch. Skutočne je pravda, že švédčina, dánčina a nórčina sú príbuzné na prvý pohľad aj pre človeka z cudziny. V podstate ide o jazyky, z ktorých každý využíva niekoľko divných písmen a znie ako súvislí nezrozumiteľný hluk občasne prerušovaný nemeckými slovami. Pri porovnaní dánskeho a švédskeho jazyka, s ktorými mám už nejaké skúsenosti, je pomerne badateľný rozdiel v pomere hluku a nemeckých slov v prospech hluku na strane rozľahlejšej krajiny.

 

Fínčinu som nespomenul zámerne preto, že tá sa nepodobá vôbec na nič. Je to skôr jazyk, ktorý si človek potrebuje pozrieť a vypočuť keď má pocit, že ten, ktorý sa práve učí, je príliš náročný. Na druhej strane ak niekto trpí prílišnou láskou k samohláskam, špeciálne k „ä“, tento jazyk je preňho dokonalou voľbou. Tiež sa jedná asi o druhý jazyk sveta, ktorý potrebuje vlastné názvy mesiacov v roku. Neviem síce, či majú v doslovnom preklade nejaký význam, ale na prvé počutie znejú ešte o dosť horšie ako napríklad „listopad“.

 

Zaujímavosťou jasne prameniacou z dejín je, že vo Fínsku sa na školách vyučuje švédčina a pomerne značné percento obyvateľov fínska uvádza ako svoj materinský jazyk švédčinu. Na jednom z fínskych ostrovov, Åland, nachádzajúcom sa približne uprostred cesty medzi Štokholmom a fínskym Turku tvoria švédsky hovoriaci obyvatelia dokonca väčšinu. Títo obyvatelia majú, minimálne v švédčine a angličtine, aj svoj vlastný názov, ktorý by sa dal preložiť ako Fino-Švédi.

 

Medzi starými susedmi sú veci obyčajne dosť pestré. Rivalita, humor, vzájomné podpichovanie...no v podstate si život jeden bez druhého nevedia predstaviť. V tomto smere krajiny prezentujúce sa škandinávskym krížom vo všetkých farbách nie sú výnimkou. Dáni sú škaredí, Švédi príliš konzervatívni, Nórov nemožno brať vážne lebo majú prízvuk ako malé deti, v Kodani je väčšie letisko, Štokholm je aj tak najväčší... O tom všetkom som sa už dopočul a dočítal. Keď však ide o vážne veci, povedal by som, že ide o príkladnú susedskú spoluprácu. Napríklad mestá na oboch stranách Öresundského prielivu na hrdo pýšia tým, že ich spája 16 kilometrov dlhý z časti most a z časti tunel vedúci ponad a popod more, ktorý je podľa mňa dokonalým príkladom nielen vzájomných vzťahov, ale aj vyspelosti a schopnosti týchto štátov. Vzťahy na juhu regiónu dosť jasne vykresľuje aj propagačné video švédskeho Malmö, v ktorom je Kodaň nazvaná ako „veľká sestra“.

 

Pravdepodobne s prispením geografických ku spomínaným historickým faktorom si Škandinávia žije a asi aj vždy žila tak trochu svojim vlastných životom. Ten sa vo viacerých smeroch líši od zvyšku sveta. Dlhodobá cesta prepojenia jednotlivých článkov regiónu a zároveň značnej nezávislosti od ostatného sveta sa pri prakticky akomkoľvek pohľade zdá ako rozumný a výhodný plán. To, že všetky spomínané zeme patria medzi svetovú elitu vo vzdelávaní, výskume, alebo vývoji a využívaní technológií a tiež medzi tie s najvyšším životným štandardom obyvateľstva sa nejaví ako náhoda.