Alica Dubinská študuje taliančinu a portugalčinu na filozofickej fakulte Universidad de Granada v Španielsku. Rada spoznáva nových ľudí z rôznych krajín, s ktorými sa môže porozprávať o rozmanitých témach, ale predovšetkým ju baví počúvať a všímať si, ako sa občas pohľad na svet líši od krajiny ku krajine. Nebojí sa vyraziť za nezabudnuteľnými zážitkami, no niekedy si ju nezabudnuteľné zážitky nájdu aj v bežnom živote.
alica.dubinska@jorsino.com | alica.dubinska